Vi selger grus, singel og pukk
som kommer fra vårt
steinbrudd på Rennesøy

Alle våre produkter er CE-merket.

Grus singel og pukk har et bredt bruksområde som vi kan levere i forskjellige fraksjoner.

Rennesøy Stein AS * Grus og singel
  • Pukk 20-100 mm
  • Pukk 32-64 mm
  • Singel 8-16 mm
  • Singel 16-35 mm
Rennesøy Stein AS * Pukk
  • Veigrus 0-16 mm
  • Veigrus 0-32 mm
  • Steinstøv 0-8 mm
  • Steinstøv 0-4 mm
kontakt oss nå